Kurs

Awaryjne Otwieranie


Zapisy na szkolenie

Zamki samochodowe

opis budowy i działania

1

Wkładka samochodowa

Uchylanie wkładek nieniszczącą techniką lockpiking narzędzia.

2

Rejestr klucza

Szczytywanie go oraz Dobór urządzeń do bezinwazyjnego otwarcia zamka z wykorzystaniem turbodekodera i Lishi.

3

Wkładki zamka

Praktyczne ćwiczenia uchylania wkładek zamka oraz ich składanie.

4

Turbodekoder

Praca z urządzeniem oraz ich praktyczne otwieranie.

5

Lishi

Praktyczne metody otwierania. Oraz bumping - otwieranie wkładek

6